Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), IN. Bolko, ks. Śląska i pan Ziębic, zawiera umowę z Janem z Gliwic (Gliwicz), plebanem w Krzelkowie (Krelkaw), o powinności na rzecz księcia, 01.09.1377 r.

Wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | Ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 01.09.1377 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: IN. Bolko, ks. Śląska i pan Ziębic, zawiera umowę z Janem z Gliwic (Gliwicz), plebanem w Krzelkowie (Krelkaw), o powinności na rzecz księcia

Miejsce wystawienia/wydania: Ziębice

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć niezachowana; 2. Znak notarialny Piotra, s. Zygfryda z Drezna, kleryka diecezji miśnieńskiej.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 84 nr 100 (127)