Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Wacław, król rzymski i czeski, poleca staroście księstwa świdnicko – jaworskiego dopilnować, aby klasztor w Krzeszowie korzystał z przywilejów i praw mu przysługujących, 04.08.1395 r.

Wprowadzono: 30.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 30.04.2014 14:29 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.08.1395 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wacław, król rzymski i czeski, poleca staroście księstwa świdnicko – jaworskiego dopilnować, aby klasztor w Krzeszowie korzystał z przywilejów i praw mu przysługujących

Miejsce wystawienia/wydania: Praga

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć króla z kontrasigillum.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 135 (151)