Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Wacław, król rzymski i czeski, potwierdza klasztorowi w Krzeszowie dobra nadane za panowania księcia Bolka, 27.07.1399 r.

Wprowadzono: 30.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 30.04.2014 14:29 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 27.07.1399 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wacław, król rzymski i czeski, potwierdza klasztorowi w Krzeszowie dobra nadane za panowania księcia Bolka

Miejsce wystawienia/wydania: Praga

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 144 (159)