Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), IN. Jerzy Fulschussil, kanonik otmuchowski i oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między klasztorem w Krzeszowie a miastem Kamienną Górą, przyłączając do dóbr klasztoru wody koło Czadrowa wraz z prawem rybołówstwa, 03.09.1399 r.

Wprowadzono: 30.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 30.04.2014 14:29 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 03.09.1399 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: IN. Jerzy Fulschussil, kanonik otmuchowski i oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między klasztorem w Krzeszowie a miastem Kamienną Górą, przyłączając do dóbr klasztoru wody koło Czadrowa wraz z prawem rybołówstwa

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1.Pieczęć oficjała; 2.Znak notarialny Konrada Chips, s. Mikołaja de Slawkindorf, kleryka diec Esztergom.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 147 (162)