Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Bernard von Kockenow, opiekun swego brata Hannosa, z braćmi Konradem i Halsem, przekazują klasztorowi w Krzeszowie dług 20 grzywien, 04.06.1400 r.

Wprowadzono: 30.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 30.04.2014 14:29 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.06.1400 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernard von Kockenow, opiekun swego brata Hannosa, z braćmi Konradem i Halsem, przekazują klasztorowi w Krzeszowie dług 20 grzywien

Miejsce wystawienia/wydania: Jelenia Góra

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 149 (164)