Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wizyta Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego Gubernij Grodzieńskiey, powiatu y Dekanatu Wołkowyskiego z Roku 1818, 1819 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1819 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego Gubernij Grodzieńskiey, powiatu y Dekanatu Wołkowyskiego z Roku 1818

Miejsce wystawienia/wydania: Krzemienica Kościelna

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4014, k. 422r-425r.