Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Wizyta Klasztoru Poporckiego Gubernij Wilenskiey Powiatu i Dekanatu Trockiego z Roku 1818, 1819 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1819 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Klasztoru Poporckiego Gubernij Wilenskiey Powiatu i Dekanatu Trockiego z Roku 1818

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dnia 23 Miesiąca Januar[ii] 1819 Roku w Poporciach.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 694, op. 1, d. 4014, k. 208r-211v.