Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Kronika Kościoła i Klasztoru Poporckiego XX. Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Wileńskiej Powiecie Trockim Dekanacie Trockim Parafii Poporckiej 1848, 1848 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1848 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kronika Kościoła i Klasztoru Poporckiego XX. Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileńskiey Guberni Wileńskiej Powiecie Trockim Dekanacie Trockim Parafii Poporckiej 1848

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35770 (A-2439), 4 k.