Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Inwentarz Klasztoru i Kościoła poporskiego parafialnego pierwszey Klassy XX. Dominikanow przez XX. Dominika Dacewicza sporządzony w koncu jego trzyletniego przełożeństwa dla podania oboyga tego w zarząd trzyletni nowo obranemu Przeorowi J. X. Piotrowi Kar, 1852 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1852 r.

Kopista: Dacewicz Dominik

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Klasztoru i Kościoła poporskiego parafialnego pierwszey Klassy XX. Dominikanow przez XX. Dominika Dacewicza sporządzony w koncu jego trzyletniego przełożeństwa dla podania oboyga tego w zarząd trzyletni nowo obranemu Przeorowi J. X. Piotrowi Kar

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Inwentarz Kościoła i Klasztoru Poporskiego XX. Dominikanow 1852 Roku sporządzony.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Sygnatura obecna: LPAHWil. Rps F 604, op. 1, d. 4491, k. 4r-9r.