Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika), Inwentarz Klasztoru i Kościoła Dominikańskiego Poporckiego pierwszey Klassy Etatu, Gubernii Wileńskiey, Powiatu Trockiego, sporządzony Roku 1862, 1862 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1862 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inwentarz Klasztoru i Kościoła Dominikańskiego Poporckiego pierwszey Klassy Etatu, Gubernii Wileńskiey, Powiatu Trockiego, sporządzony Roku 1862

Miejsce wystawienia/wydania: Poporcie

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 57-б 53-917, [1], 6 k.