Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Traszkuny (Trójca Święta), Akt Wiztyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Traszkunskich przez […] Xiędza Franciszka Kopcia Prowincyała Klasztoru Bernardyńskiego S.J. L.I. roku 1841 Miesiąca kwietnia dnia 2 odprawioney, 1841 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1841 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt Wiztyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Traszkunskich przez […] Xiędza Franciszka Kopcia Prowincyała Klasztoru Bernardyńskiego S.J. L.I. roku 1841 Miesiąca kwietnia dnia 2 odprawioney

Miejsce wystawienia/wydania: Traszkuny

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35515 (A-2146), [1], 7 k.