Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Troki (św. Mikołaj), Wizyta Funduszu Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Trockich Dyecezyi, Gubernij i Powiatu Wileńskiego, Dekanatu Trockiego, Prowincyi Litewsko-Ruskiej w Roku 1842 Miesiąca Aprila 30 Dnia przez […] Xiędza Franciszka Kopcia Prowincyała Lektora Jubilata odby, 1842 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1842 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta Funduszu Kościoła i Klasztoru XX. Bernardynów Trockich Dyecezyi, Gubernij i Powiatu Wileńskiego, Dekanatu Trockiego, Prowincyi Litewsko-Ruskiej w Roku 1842 Miesiąca Aprila 30 Dnia przez […] Xiędza Franciszka Kopcia Prowincyała Lektora Jubilata odby

Miejsce wystawienia/wydania: Troki

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 4-35517 (A-2148), 12 k.