Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Witebsk (św. Józef), Akt Wizyty Kollegiow i Rezydencyi Zakonu Jezuickiego w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey położonych, odbywaney w Roku 1817, 1817 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1817 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akt Wizyty Kollegiow i Rezydencyi Zakonu Jezuickiego w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey położonych, odbywaney w Roku 1817

Miejsce wystawienia/wydania: Witebsk

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku

Sygnatura obecna: NAHBMin. Rps F 1781, op. 28, d. 216.