Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy), Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1805 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805

Miejsce wystawienia/wydania: Zabiały

Język: polski

Zawartość kolekcji: W Gubernii Witebskiey w Powiecie Drysienskim w Miasteczku Zabiałach Szkoła Powiatowa utrzymywana przez XX. Dominikanów

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 2-KC 237, s. 119-283.