Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy), Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 - 1822 r.

Wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | Ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1807 - 1822 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822

Miejsce wystawienia/wydania: Zabiały

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Wiadomość o Szkole Główney Narodowey i o Szkołach Powiatowych w Gubernii Witebskiey z Roku 1807. W Gub[erni] Witeb[skiej] w Pow[iecie] Drysieńskim w Miasteczku Zabiałach Szkoła Powiatowa […] XX. Dominikanów.; 2. Wiadomośc o Gimnazyum i Szkołach Powiato

Ilość części składowych: 2

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Sygnatura obecna: BUWil. Rps F 2-KC 238.