Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha), Rada miasta Wrocławia przekazuje 8 grzywien czynszu, uzyskanych od Jana Pulrator z Gliwic (Glywicz), konwentowi klasztoru dominikanów we Wrocławiu, 03.10.1408 r.

Wprowadzono: 27.06.2014 08:22 | Ost. aktualizacja: 27.06.2014 08:22 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 03.10.1408 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia przekazuje 8 grzywien czynszu, uzyskanych od Jana Pulrator z Gliwic (Glywicz), konwentowi klasztoru dominikanów we Wrocławiu

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć rady.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 57 nr 59 (111)