Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), "Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"

Wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | Ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"

Zawartość kolekcji: Mszały duże

Ilość części składowych: 2

Uwagi:

Rękopisy utracone w pożarze w 1842 r., informacje na podstawie inwentarza z 1830 r. (15 lat przed kasatą klasztoru).