Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu: Register ueber verschiedene Privilegien und Prozesseakten. (Inwentarz dokumentów, znajdujących się w archiwum klasztornym, podzielony według grup rzeczowych na 50 fascykułów)

Wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu: Register ueber verschiedene Privilegien und Prozesseakten. (Inwentarz dokumentów, znajdujących się w archiwum klasztornym, podzielony według grup rzeczowych na 50 fascykułów)

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Poszczególne wsie, klucze i obiekty majątkowe. Siemowo (Szymowo)

Uwagi:

Dawna sygnatura: Mscr. D. 1; C. 38; na fol. 183 znajduje się sumariusz dokumentów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444/1