Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie

Wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Autor/Wystawca: Skarszewski Stefan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie

Zawartość kolekcji: Stefan Skarszewski przeor konwentu kościańskiego dominikanów okazuje zobowiązanie Melchiora Gurowskiego do zapłacenia prezydentowi kościańskiemu ciążącej na sobie sumy – ekstrakt z ksiąg grodzkich kościańskich wpisu

Uwagi:

Dawna sygnatura: Dominikanie Poznań; Diss. 67, 65.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1463/3