Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Krotoszyn (Trójca Święta), Acta commissionis Königl. Regierungsraths Kulau betreffend die Regulierung des Gottesdienstes in der Trinitarienklosterkirchen zu Krotoschin in specie über die weiter Ausmittelung des zur Trinitarienklosterfonds gehörigen Vermögens, 1731 - 1829 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:31 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:31 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1731 - 1829 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Acta commissionis Königl. Regierungsraths Kulau betreffend die Regulierung des Gottesdienstes in der Trinitarienklosterkirchen zu Krotoschin in specie über die weiter Ausmittelung des zur Trinitarienklosterfonds gehörigen Vermögens

Język: niemiecki

Uwagi:

Dawna sygnatura: Krotoschin-Trinitarien C. 10 b.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 2038/4/861