Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 16.08.1316 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 16.08.1316 r.

Autor/Wystawca: Włodzisław I Łokietek, król Polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Pyzdry

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Włodzisław I Łokietek, dziedzic królestwa polskiego, książę krakowski, sandomierski, kujawski, łęczycki i sieradzki, oznajmia, że Jan i Dobrogost, dziedzice wsi Łuszkowo, w obecności jego wieś tę darowali i rezygnowali Pawłowi, opatowi klasztoru benedyktynów w Lubiniu i temuż klasztorowi. Książę darowiznę tę zatwierdza

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 25 No 1; Camera 5; A. 10.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 12/OR01