Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 29.06.1318 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 29.06.1318 r.

Autor/Wystawca: Włodzisław I Łokietek, król Polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Pyzdry

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Włodzisław I Łokietek, dziedzic królestwa polskiego, książę krakowski etc., oznajmia, że Mikołaj i Mącz ("Mancz"), dziedzice wsi Święczyn, wraz z matką swoją Jagną wieś tę darowali i rezygnowali Pawłowo, opatowi i braciom klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Książę darowiznę tę zatwierdza

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: II; Cam. 5; 3; 14ti saeculi; 322; A. 11.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 13/OR01