Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 24.04.1323 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 24.04.1323 r.

Autor/Wystawca: Przybysław, wojewoda poznański, starosta królestwa polskiego

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Gniezno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Przybysław, wojewoda poznański i starosta królestwa polskiego, oznajmia, że przed nim oraz Wojsławem z Gryżyny, sędzią poznańskim i Jakubem Drogosławiczem, sędzią kaliskim, Bozanta zwany Mleczkowicz z bratem swoim przyrodnim wnieśli skargę przeciw Pawłowi, opatowi lubińskiemu, domagając się od niego 70 grzywien w groszach za wieś Garby, którą Maciej, syn zmarłego dziedzica Świerczyny, Jana, kupił od ojca Bozanty a następnie darował klasztorowi lubińskiemu. Wojewoda Przybysław rozstrzyga spór, że Bozanta w ciągu 2 lat ma zapłacić opatowi i klasztorowi 70 grzywien i otrzymać wtedy intromisję w wieś Garby. Gdyby zapłata nie nastąpiła, klasztor ma zatrzymać wieś a Bozanta w sprawie pieniędzy wiecznie milczeć

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 29 N 3; Cam. 2; A. 13.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 15/OR01