Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 12.02.1353 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.02.1353 r.

Autor/Wystawca: Kazimierz III Wielki, król Polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Kościan

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Kazimierz III Wielki, król Polski etc., na prośbę Andrzeja, opata klasztoru benedyktynów w Lubiniu, zatwierdza w transumpcie przywilej Bolesława, księcia polskiego d.d. Śrem, 1270.04.28 (zob. KDW, tom 1, nr 441), ustanawiający w Krzywiniu, mieście klasztoru lubińskiego, czterodniowy jarmark, rozpoczynający się w wigilię Zielonych Świąt, a zarazem na prośbę tegoż opata zarządza, aby pomieniony jarmark zielonoświąteczny odbywał się w mieście królewskim Kościanie, w Krzywiniu zaś, zamiast niego, jarmark w dniu ścięcia św. Jana Crzciciela. Opłatę jarmarczną (targową?) w całości pobierać mają opat i klasztor

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: III; Cam. 3; Fasciculus 48 nr 33; 7.14ti saeculi No 89; A. 17.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 19/OR01