Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 04.07.1431 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.07.1431 r.

Autor/Wystawca: Stanisław, biskup poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Stanisław, biskup poznański, jako arbiter wydaje wyrok w sporze między Mikołajem, opatem, i klasztorem lubińskim z jednaj, a bratem Sądkiem ("Sandkonem"), profesem tegoż zakonu św. Benedykta i proboszczem w Chojnacie z drugiej strony, o uwięzienie go i wstrzymanie mu pewnych dochodów z wsi Rogooewo czy też Rokosowo ("Rogozowo") i Smolice

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus No 1mo; Camera 7; 7. 15ti saec.; A. 35a.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 39/IN01