Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 11.06.1433 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.06.1433 r.

Autor/Wystawca: Stanisław, biskup poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Stanisław, biskup poznański, oznajmia, że zatwierdza nadanie burmistrza krzywińskiego Jakuba i rajców Pawła Jaskułki, Mikołaja Alicha i Wincentego Gołombka 7 i 1/2 grzywny i 4 groszy praskich dochodu na utrzymanie ołtarza i altarysty dla uczczenia Panny Marii, św. Mikołaja, i św. Katarzyny w kościele parafialnym w Krzywiniu oraz określa obowiązujące tegoż altarystę nabożeństwa mszalne. Zarazem transumuje akt nadania fundacji przez wyżej wymienionych ofiarodawców 1433.05.10

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pozostałości pieczęci.

Uwagi:

Dawne sygnatury: (Zg 25/41 nr 3); No 3; R. 1433; I, 10.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 41/OR01