Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Jeżów (św. Andrzej ap.), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 04.09.1437 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.09.1437 r.

Autor/Wystawca: Jan, dziekan i Tomasz ze Strzępina, kanonik katedralny gnieźnieński

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Gniezno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jan, dziekan i Tomasz ze Strzępina, kanonik katedralny gnieźnieński, mając przez arcybiskupa Wincentego zleconą sobie sprawę sporną, między Mikołajem, opatem klasztoru benedyktynów w Lubiniu z jednaj, a Klemensem, proboszczem takiegoż klasztoru w Jeżowie z drugiej strony, którą poprzednik arcybiskupa, arcybiskup Wojciech, zlecił był swemu wikariuszowi i oficjałowi Benedyktowi, rozstrzygają spór, ustalając i zatwierdzając zależność klasztoru jeżowskiego od lubińskiego, prawo prezentacji proboszcza jeżowskiego przez opata lubińskiego i inne drobniejsze sprawy

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: II; Fasciculus 32 No 10; Cam. 2da, No5; 8. 15ti saec.; No 72; A. 36.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 42/IN01