Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 11.09.1468 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.09.1468 r.

Autor/Wystawca: Ścibor z Ponieca, sędzia generalny poznański i Potencjan z Dąbrowy, podsędek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Ścibor z Ponieca, sędzia generalny poznański i Potencjan z Dąbrowy, podsędek, na pisemne, w transumpcie podane, wezwanie kilku assesorów, zasiadających w dniu 1464.03.20 na poroczkach w Kościanie, między którymi znajdował się także pomieniony podsędek, potwierdzają ugodę, zawartą za pośrednictwem pomienionego Ścibora z Ponieca, jako superarbitra, a wówczas jeszcze podkomorzego poznańskiego, Piotra z Gaju, kasztelana kaliskiego i Jakuba z Lubiatowa, jako arbitrów ówczesnego opata, Wojciecha i klasztoru lubińskiego z jednej, a Jakuba z Gaju, sędziego generalnego poznańskiego, i Andrzeja z Drzewc, jako arbitrów Mikołaja z Drzeczkowa z drugiej strony, a to o granice między wsiami klasztornymi Stężyce, Szczodrochowo, Osowo i Stankowo, a wsią Daleszyn Mikołaja z Drzeczkowa

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 37 No 8; Cam. 2; 17. 15tes Jahrh.; No 80; A. 45.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 54/OR01