Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 20.03.1464 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 20.03.1464 r.

Autor/Wystawca: sąd ziemski kościański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Kościan

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Sąd ziemski kościański w określonym składzie zawiadamia sędziego i podsędka ziemskich poznańskich, że w czasie roczków w Kościanie Ścobor z Ponieca, podkomorzy poznański, Piotr z Gaju, kasztelan kaliski i Jakub z Wielkiego Lubiatowa jako arbitrzy Wojciecha opata i klasztoru lubińskiego oraz Jakub z Gaju, sędzia generalny poznański i Andrzej z Drzewc jako arbitrzy Mikołaja z Drzeczkowa dokonali rozgraniczenia między posiadłościami opata lubińskiego a wsią Nikła, należącą do Mikołaja z Drzeczkowa. Obecnie proszą o wydanie odpowiedniego dokumentu w tej sprawie

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 37 No 8; Camera 2; 17. 15-ti saeculi.; No 80; A. 45.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 54/OR01T01