Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 20.04.1528 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 20.04.1528 r.

Autor/Wystawca: Maciej, syn Marcina z Rawy, notariusz publiczny

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Maciej, syn Marcina z Rawy, notariusz publiczny, zaświadcza, że w jego obecności proboszcz jeżowski a były opat lubiński, Mikołaj Wilczyński (albo Wyleżyński?), na rzecz konwentu lubińskiego sprzedał kwoty 1000 grzuwien monety polskiej i 400 florenów węgierskich, które winien mu jest brat jego Bernard, właściciel młynów pod Kaliszem, i że w zamian za to konwent zobowiązał się przez swego opata Floriana odprawiać za jego życia mszę "pro penatis", a po jego śmierci mszę "pro anima sacerdotis cum collectis"

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Signum notarialne.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 2dus No 2 do; Camera 6; XXII; 5. 16tes Jahr.; No 134; A. 49.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 59/IN01