Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 21.12.1246 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 21.12.1246 r.

Autor/Wystawca: Przemysł I, książę polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: [in Moderz]

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Przemysł I, książę polski, zaświadcza, że Wojsław, opat lubiński przyznał Nieradowi i Bratoniowi, komornikom książęcym z Dębic [de Dambrze], prawo łowienia ryb małą siecią zwaną "potrzesznica" w jeziorze Mościeszki [Moszczieschycze]; mieszkańcom zaś Dębia i Motolewa [Motholeuiczki] położonym nad tym jeziorem zabronił korzystania z jezior Jelenczewo [Gelenczewo] i Chichowskie. Świadkami: Bogumił, palatyn poznański; Domarad, sędzia dworu; Trzebiesław, kasztelan zbąszyński; Pakosław, łowczy dworu; Jan, kanclerz. Także był wśród nich Michał, kanonik kościoła św. Pawła w Kaliszu i św. Jerzego w Gnieźnie

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 28 No 15; Camera 8; IV; 9; 16 Jahrh.; No 118; A. 54.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 64/OR01T01