Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 28.04.1553 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.04.1553 r.

Autor/Wystawca: Juliusz III, papież

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Juliusz III, papież, nakazuje arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, biskupowi krakowskiemu i archidiakonowi gnieźnieńskiemu, aby wobec skargi wniesionej przez Wojciecha z Mszczonowa, zakonnika lubińskiego i proboszcza jeżowskiego, że dobra, prawa i dochody jego prepozytury przez rozmaite osoby duchowne i świeckie bywają uszczuplane, wzięli skarżącego się w swoją opiekę, nawet w stosunku jego do opata lubińskiego i w razie potrzeby posiłkowali się stosowaniem kar kościelnych

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla papieża.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 32 No 26; Camera 2 No 15; XVII; A. 68.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 84/OR01