Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 31.07.1577 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 31.07.1577 r.

Autor/Wystawca: Kościelecki Łukasz, biskup poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Ciążeń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Łukasz Kościelecki, biskup poznański przychyla się prośbie Andrzeja Chrzanowskiego, opata lubińskiego i zezwala mu sprzedać wsie Dalewo z Wyrzeką oraz Wonieść z Gniewowem za sumę 4000 florenów polskich. Zastrzega, że nabywcą tych wsi może zostać tylko katolik

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 21 No 4; Cam. 1 No 9; 28. 16tes Jahrh.; X; No 123; A. 71.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 87/OR01T02