Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 04.11.1606 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.11.1606 r.

Autor/Wystawca: Łempicki Jakub, opat lubiński; przeor; kustosz; konwent lubiński

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiń

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jakub Łempicki, opat lubiński wraz z przeorem, kustoszem i całym konwentem lubińskim kasuje i unieważnia dwa przywileje na sołectwo we wsi Kosowo, przedłożone przez sołtysa Gabriela Matiaszkowica; pierwszy, opata Jana z powodu pewnych dopisek marginesowych na dokumencie, drugi, opata Chrzczonowskiego, z powodu opatrzenia go niewłaściwą pieczęcią, mianowicie zmarłego opata Tomasza. Sołtys, który w dawnych przywilejach na sołectwie swym miał przez klasztor zapisanych 200 grzywien, otrzymuje nowy przywilej, w którym na każdym śladzie zapisanych ma 40 grzywien i zapewnienie zapłacenia mu kosztów wzniesionych przez siebie budynków po ich szacunku. Ciężary na rzecz klasztoru sołtys ma ponosić takie, jak inni sołtysi

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawne sygnatury: 170; A. 80.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 97/OR01