Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 23.11.1618 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 23.11.1618 r.

Autor/Wystawca: Paweł V, papież

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Tuskulum

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Paweł V, papież zatwierdza akt z 1613.09.05, którym opat lubiński Eustachiusz Wołowicz, idąc w ślad za poprzednikiem swoim Stanisławem Kiszewskim, z majątku klasztornego wydzielił i na rzecz konwentu przekazał wsie: Cichowo, Mościszki, Bieżyn, Łagowo, Dalewo i Wyrzekę z przynależnościami z wyjątkiem lasów, folwark Nowydwór, wieś Gierłachowo z gruntem Marzyszewo, młyn wodny w Szczodrochowie, i którym w zgodzie z braćmi zakonnymi, ustalił obowiązki tych ostatnich względem opata oraz obowiązki opata względem braci zakonnych

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla papieska.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasciculus 3 No 9; Cam. 1 No 4; 12. 17tes Jahrh.; 215; A. 86.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 104/OR01