Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 04.02.1637 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.02.1637 r.

Autor/Wystawca: Urban VIII, papież

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: [Rzym?]

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Urban VIII, papież przywiązuje odpust do ołtarza św. Krzyża w kościele Narodzenia [PM?] w niewiadomej miejscowości, jeśli w kościele tym codziennie odprawionych zostanie 0 mszy, dla dusz tych zmarłych, za których w Dzień Zaduszny ... przy wymienionym ołtarzu odprawioną zostanie msza

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Cam. 9; Og. Dach.; A. 20.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 111/OR01