Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 23.02.1614 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:33 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:33 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 23.02.1614 r.

Autor/Wystawca: Silnicki Zbigniew, marszałek wojska smoleńskiego

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Bydgoszcz

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Zbigniew Silnicki, marszałek wojska smoleńskiego z dowódzctwem wydaje uniwersał, którym na prośbę Eustachego Wołowicza, pisarza i referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i opata klasztoru benedyktynów w Lubiniu, uwalnia opactwo lubińskie od ponoszenia stacji i wszelkich innych ciężarów wojskowych

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Silnicki Zbigniew.

Uwagi:

Dawne sygnatury: VIII, No 1; Cam. 12.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 166/OR01