Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 18.07.1654 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 18.07.1654 r.

Autor/Wystawca: Swinarski Andrzej, archidiakon katedralny płocki, sekretarz kancelarii królewskiej, oficjał generalny poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Andrzej Swinarski, archidiakon katedralny płocki, sekretarz kancelarii królewskiej, oficjał generalny poznański, potwierdza transumpt dokumentu spisanego przez Jana Garnuchowskiego, notariusza publicznego, w 1654.07.18, wystawionego przez Innocentego X, który potwierdza i transumuje: 1) dokument Andrzeja Opalińskiego, biskupa poznańskiego, z 1618.03.22, zawierający transumpt dokumentu Eustachiusza Wołowica, opata lubińskiego z 1613.09.05 wraz z transumptem dokumentu Staniszława Kiszewskiego, opata lubińskiego z 1600.07.01, którym przekazuje konwentowi lubińskiemu pewne majątki i dochody opackie, za co konwent winien regularnie odprawiać msze za duszę ofiarodawcy i jego krewnych; 2) dokument pawła V z 1618.11.23, w którym potwierdził oddzielenie określonych dóbr opackich i przyłączenie ich do mająctków konwentualnych opat lubiński Eustachiusz Wołowicz w 1613.09.05 oraz opat Stanisław Kiszewski w 1600.07.01. poza tym zostały określone wzajemne obowiązki obu stron

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dwie pieczęcie.

Uwagi:

Dawne sygnatury: XIX; No 8; Fasciculus 54 No 6-to; Cam. 1; No 15.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 183/OR01