Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 18.01.1698 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 18.01.1698 r.

Autor/Wystawca: Padniewski Wojciech Mateusz, kanonik poznański, proboszcz kostrzyński

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wojciech Mateusz Padniewski, kanonik poznański, proboszcz kostrzyński jako wyznaczony komisarz przez biskupa poznańskiego Stanisława Witwickiego, podaje do wiadomości pismo tegoż biskupa poznańskiego z 1697.12.07, określające terminy wyboru nowego opata benedyktynów w Lubiniu Antoniego Rozdrażewskiego w dniu 1698.02.03 oraz przypomina o poczynieniu należnych przygotowań do wyborów

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: Dobrowolski Franciszek, proboszcz jeżowski; 2. podpis: Padniewski Wojciech Mateusz; 3. podpis: Dobrowolski Franciszek; 4. podpis: Ruchowski Wojciech, proboszcz chojnatowski.

Uwagi:

Dawne sygnatury: C. 26 nr 12; Msc. IV 58a nr 12

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 201/OR01