Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 17.04.1750 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 17.04.1750 r.

Autor/Wystawca: Czartoryski Teodor, biskup poznański i warszawski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Teodor Czartoryski, biskup poznański i warszawski na prośbę Floriana Balickiego, przeora lubińskiego, zarządza wcielenie do klasztoru lubińskiego kościołów parafialnych w Lubiniu, Siemowie, Dalewie i Górce, z tym że zatwierdzenie kandydatów na proboszczów należeć będzie do biskupa poznańskiego

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć; 2. podpis biskupa.

Uwagi:

Dawne sygnatury: XIX, 15-XX, 1.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 221/OR01