Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 1731 - 1754 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1731 - 1754 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Język: łacina

Zawartość kolekcji: [kościół parafialny w Siemowie pod rządami ks. Chryzostoma Czerniewskiego, następcy Franciszka Kokalewskiego]

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Trzy pieczęcie.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Diss. XIV, e

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 222/OR01