Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 07.12.1302 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 07.12.1302 r.

Autor/Wystawca: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i królestwa wielkopolskiego

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Miejsce wystawienia/wydania: in Tharnow

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i królestwa wielkopolskiego potwierdza klasztorowi benedyktynów w Lubiniu wszelkie nadania i wolności przyznane mu przez książąt wielkopolskich Przemysła i Bolesława; ze swojej strony uwalnia klasztor od wszelkich powinności i danin z wyjątkiem "collecta servata pro nobis" oraz od jurysdykcji sądów książęcych - mieszkańców Krzywinia, Święciechowej i wsi klasztornych, a dochody z tego sądownictwa przyznaje opatowi lubińskiemu

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Świadkowie: comitus Boguskone de Winzinburg; comitus Gunterus de Byrsten; dominus Friczkonis de Buthense; Theodoricus de Sidlicz.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Fasci 1-mo Nr 12 - pismem z XVI w.; XIX, 12.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 324/C01