Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku, 13.01.1665 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 13.01.1665 r.

Autor/Wystawca: Arcybractwo [Archifraternitas] św. Anny przy kościele franciszkanów w Warszawie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Arcybractwo [Archifraternitas] św. Anny przy kościele franciszkanów w Warszawie powołuje przy kościele franciszkanów w Grodzisku takież bractwo św. Anny i objaśnia wszelkie warunki przyjęcia doń oraz korzyści duchowe stąd płynące

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Uszkodzona pieczęc.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN 172; VII/7.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1447 2/OR01