Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku, 09.03.1665 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.03.1665 r.

Autor/Wystawca: Dobrzelewski Wojciech, archidiakon poznański, kanclerz włocławski..., wikariusz generalny i oficjał poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wojciech Dobrzelewski, archidiakon poznański, kanclerz włocławski..., wikariusz generalny i oficjał poznański wyraża zgodę na powołanie przy kościele franciszkanów [berbardynów] w Grodzisku bractwa św. Anny i poleca ogłosić to wiernym

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN 172; VII/8.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1447 2/OR02