Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku, 17.12.1671 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 17.12.1671 r.

Autor/Wystawca: Dobrzelewski Wojciech, proboszcz infułat w Lesznie, archidiakon poznański, scholastyk włocławski, kanonik gnieźnieński, łęczycki, sekretarz królewski i oficjał generalny poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wojciech Dobrzelewski, proboszcz infułat w Lesznie, archidiakon poznański, scholastyk włocławski, kanonik gnieźnieński, łęczycki, sekretarz królewski i oficjał generalny poznański oznajmia zatwierdzenie przy kościele klasztornym OO. franciszkanów [berbardynów] w Grodzisku bractwa Niepokanego Poczęcia NPMarii i przyznaje odpusty członkom tegoż bractwa przysługujące

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN 117; VII/10. In verso bulli Klemensa X z 1671.10.23.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1444 4/OR02