Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 01.10.1412 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 01.10.1412 r.

Autor/Wystawca: Wacław, biskup wrocławski, sędzia i egzekutor papieski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Wacław, biskup wrocławski, sędzia i egzekutor przez papieża dla niniejszej sprawy mianowany, transumując bullę papieża Jana XXIII d.d. Rzym [1411].06.29 na prośbę Jana Geryn, cystersa z Neu-Zelle, a prokuratora opatów i konwersów cysterskich w Paradyżu, Wieleniu, Zemsku i Obrze wzywa rektorów kościołów w Sieniawie Lubuskiej [Schonaw], Jemiołowie [Petersdorff], Sulęcinie [Czolenczek], Świebodzinie [Swebissen], Międzyrzeczu, Kościanie, Wschowie, Zelechowie [Czolchaw], Szczańcu [Stencz], Otyniu [Wartenberg], Wilkowie Świebodzińskim [Wilkow], Zemsku [Zembricz], Bledzewie [Bleso], Skwierzynie [Swerin], Kaławie [Kalo], Templewie [Templaw], i Wielowsi [Langenpfuhl] oraz duchowieństwo zakonne i świeckie diecezji poznańskiej, aby w ciągu sześciu dni dany mu przez stolicę apostolską mandat w kościołach swoich w języku niemieckim lub polskim opublikowali, po czym każdy rabuś kościelny zwrócić ma sój łup. Biskup wzywa duchowieństwo diecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i włocławskiej, aby pomienionym opatom na ich żądanie okazało pomoc kościelną przeciw takim gwałcicielom prawa

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: XIII; 461; Og. Duch. A. 9.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 7/IN01