Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 14.09.1485 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 14.09.1485 r.

Autor/Wystawca: Jan, opat klasztoru cystersów w Citeaux; definitorzy kapituły generalnej zakonu cystersów

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Citeaux

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Jan, opat klasztoru cystersów w Citeaux i definitorzy kapituły generalnej tegoż zakonu ze względu na ekskomunikę rzuconą przez biskupa poznańskiego Uriela [Górkę] na kilku opatów cysterskich w jego diecezji, a chcąc zapobiec podobnemu postępowaniu innych biskupów, nakazuje opatom klasztorów w Lewinie i kołbaczu, aby pojedynczo lub wspólnie odwiedzili wszystkie klasztory cysterskie w Marchii Pruskiej i pomeranii i skłonili je do wyznaczenia funduszów, które obaj komisarze zużyć mają na obronę praw zakonu cysterskiego bądź to w Rzymie bądź gdziekolwiek

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: A. XI; 332; og. Duch. A. 11.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 8/OR01