Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 02.05.1580 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 02.05.1580 r.

Autor/Wystawca: Boucherat Mikołaj, opat klasztoru cystersów w Citeaux; kapituła generalna opatów zakonu cystersów

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Citeaux

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Mikołaj Boucherat, opat klasztoru cystersów w Citeaux wraz z kapitułą generalną opatów tegoż zakonu Hieronima Rozdrażewskiego [de Rosdraian], proboszcza kościoła w Płocku, ze względu na pobożne jego afekty względem zakonu cysterskiego i jego klasztorów, mianuje współuczestnikiem wszystkich dóbr duchownych całego zakonu

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Uwagi:

Dawne sygnatury: XXII; 165; Og. Duch. A. 15.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 10/OR01