Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1663 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 08.06.1663 r.

Autor/Wystawca: Palatius Palatinus Albertonius, protonotariusz apostolski, egzekutor wyroków kurii itd..

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Palatius Palatinus Albertonius, protonotariusz apostolski, egzekutor wyroków kurii itd. ogłasza wyrok, który ferował Bulgarinus de Bulgarinis, sędzia-komisarz w sprawie między Janem Zapolskim, opatem cysterskiego klasztoru w Lądzie, oraz opatami i zakonnikami klasztorów cysterskich w Oliwie i Pelplinie z jednej, a oficjałem gdańskim, Wawrzyńcem Ludwikiem z D...[?] z drugiej strony, a ustalający, że: 1) wymienieni opaci ze swymi klasztorami są pozpośrednio podlegli stolicy apostolskiej i sądownictwu Bulgarina i dlatego ani biskup włocławski, ani też żaden inny nie może ich powoływać przed swój sąd; 2) oficjał Wawrzyniec nie ma prawa stwierdzania liczby zakonników celem nakładania na nich pewnych opłat [ad effectum imponendi gabellam seu aliqua pedagia]; 3) w razie wakansu na opactwie, zakonnicy sami prowadzą administrację dóbr i przewodniczenie na elekcji opata należy do nich a nie do biskupa

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Uwagi:

Dawne sygnatury: 47; Og. Duch. A. 21.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 12/OR01