Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1665 r.

Wprowadzono: 26.11.2014 10:34 | Ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:34 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 08.06.1665 r.

Autor/Wystawca: Gomes Joannes Franciscus, protonotariusz apostolski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Joannes Franciscus Gomes, protonotariusz apostolski, transumuje wyrok, który ferował Bulgarini, sędzia-komisarz, w sprawie między Janem Zapolskim, opatem klasztoru cysterskiego w Lądzie, oraz opatami i zakonnikami cysterskimi w Oliwie i pelplinie z jednej, a oficjałem gdańskim, Wawrzyńcem Ludwikiem z D...[?] z drugiej strony

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Uwagi:

Dawna sygnatura: Og. Duch. A. 22.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: 1454 13/OR01